Adatvédelem a Mey Maschinenbau Prien GmbH & Co. KG

__wf_reserved_dekoratív

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat és érdeklődött vállalatunk iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és biztonságát, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát weboldalunk megtekintése és a honlapunkon közölt információk használata során, valamint szeretnénk, ha tudná, hogy milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra a honlapunkon közölt információk igénybevétele során.

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Mey Maschinenbau Prien Verwaltungsgesellschaft mbH
Bernauer Straße 71
D - 83209 Prien am Chiemsee

Telefon: +49 (0) 80 51 / 686 0
Fax: +49 (0) 80 51 / 686 126

E-mail: info(at)mey-maschinenbau.de
Internet: www.mey-maschinenbau.de

Ügyvezető: Dipl.-Ing. (FH) Josef Guggenberger

Van még kérdésed?

Köszönöm szépen! Megkaptuk az üzenetét, és hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Hoppá! Hiba történt az űrlap elküldésében.

1. Bevezetés

A személyes adatok használat közbeni kezeléséről az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Személyes adat minden olyan adat, amely egy adott természetes személyhez köthető, pl. neve vagy IP-címe.

1.1 Kapcsolattartási adatok

‍Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerinti felelősfél a Mey Maschinenbau Prien GmbH & Co KG, Bernauer Straße 71, 83209 Prien am Chiemsee, Németország, e-mail: datenschutz(at)mey-maschinenbau.de. Jogi képviseletünket Dipl.-Ing (FH) Josef Guggenberger, MBA látja el.

Adatvédelmi tisztviselőnk a heyData GmbH, Schützenstr. 5, 10117 Berlin, www.heydata.eu, e-mail címen érhető el: datenschutz@heydata.eu.

1.2. Az adatkezelés hatóköre, a feldolgozás céljai és jogalapjai

Az adatok feldolgozásának terjedelmét, a feldolgozási célokat és a jogalapokat az alábbiakban részletesen ismertetjük. Az adatkezelés alapvetően az alábbi jogalap vehető figyelembe:

 • A GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának a) pontja jogalapként szolgál számunkra azokhoz az adatkezelési műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást kérünk.
 • A GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának b) pontja a jogalap, amennyiben a személyes adatok feldolgozása egy szerződés teljesítéséhez szükséges, pl. ha a webhely látogatója terméket vásárol tőlünk, vagy szolgáltatást nyújtunk neki. Ez a jogalap vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdésekhez szükséges feldolgozásra is.
 • A GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának c) pontja akkor alkalmazandó, ha a személyes adatok feldolgozásával jogi kötelezettségünknek teszünk eleget, mint például az adójogban.
 • A GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja szolgál jogalapként, ha jogos érdekekre támaszkodhatunk a személyes adatok feldolgozása során, pl. a weboldalunk technikai működéséhez szükséges cookie-k esetében.

1.3. EGT-n kívüli adatfeldolgozás

 • Amennyiben az adatokat az EGT-n kívüli szolgáltatóknak vagy más harmadik feleknek továbbítjuk, az adatok továbbítására vonatkozó biztonságot az EU Bizottságának megfelelőségi határozatai garantálják, amennyiben azok rendelkezésre állnak (pl. Nagy-Britannia, Kanada és Izrael esetében) (GDPR 45. cikk (3) bekezdés).
 • Ha nincs megfelelőségi határozat (pl. az USA esetében), az adattovábbítás jogalapja általában az általános szerződési feltételek, azaz hacsak másként nem jelezzük. Ezek az Európai Bizottság által elfogadott szabályok és az adott harmadik féllel kötött szerződés részét képezik. A GDPR 46. cikk (2) bek. b) pontja szerint garantálják az adattovábbítás biztonságát. Számos szolgáltató az általános szerződési feltételeken túlmutató szerződéses garanciákat nyújtott, amelyek az általános szerződési feltételeken túl védik az adatokat. Ezek például az adatok titkosítására vonatkozó garanciák, vagy a harmadik fél azon kötelezettsége, hogy tájékoztassa az érintetteket, ha a bűnüldöző szervek hozzá akarnak férni az adatokhoz.

1.4. A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másként nem rendelkezik, az általunk tárolt adatokat töröljük, amint már nincs rájuk szükség a rendeltetésüknek megfelelően, és a törlés nem ütközik semmilyen törvényes tárolási kötelezettséggel. Ha az adatokat nem törlik, mert más és jogilag megengedett célokhoz szükségesek, feldolgozásuk korlátozott lesz, azaz az adatokat blokkolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adózási okokból meg kell őriznünk.

1.5. Az érintettek jogai

Az érintetteket a következő jogok illetik meg velünk szemben személyes adataikkal kapcsolatban:

 • hozzáférési jog,
 • helyesbítéshez vagy törléshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
 • az adathordozhatósághoz való jog,
 • A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga.

Az érintetteknek joguk van arra is, hogy panaszt tegyenek egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságok elérhetőségei a következő címen találhatók: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/

Laender/Laender-node.html áll rendelkezésre.

1.6. Adatszolgáltatási kötelezettség

Az ügyfeleknek, az érdekelt feleknek vagy harmadik feleknek csak olyan üzleti kapcsolat vagy más kapcsolat összefüggésében kell megadniuk nekünk a személyes adatokat, amelyek az üzleti kapcsolat vagy a másik kapcsolat létrehozásához, végrehajtásához és megszüntetéséhez szükségesek, vagy amelyeket jogilag kötelesek vagyunk begyűjteni. Ezen adatok nélkül általában meg kell tagadnunk a szerződés megkötését vagy a szolgáltatás nyújtását, vagy már nem leszünk képesek teljesíteni egy meglévő szerződést vagy más kapcsolatot.

A kötelező információk ilyenként vannak megjelölve.

1.7. Az automatikus döntéshozatal tilalma egyedi esetekben

Üzleti kapcsolat vagy egyéb kapcsolat létrehozásához és végrehajtásához nem használunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikkével összhangban. Ha egyedi esetekben alkalmazzuk ezeket az eljárásokat, külön tájékoztatjuk Önt, ha ezt a törvény előírja.

1.8. Kapcsolat

Amikor kapcsolatba lép velünk, pl. e-mailben vagy telefonon, a nekünk megadott adatokat (pl. nevek és e-mail címek) tároljuk a kérdések megválaszolása érdekében. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pont), hogy válaszoljunk a hozzánk intézett megkeresésekre. Az ebben az összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, miután a tárolásra már nincs szükség, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha jogi tárolási kötelezettségek állnak fenn.

1.9. Ügyfélfelmérések

Időről időre ügyfélfelméréseket végzünk, hogy jobban megismerjük ügyfeleinket és kívánságaikat. Ennek során minden esetben összegyűjtjük a kért adatokat. Jogos érdekünk, hogy jobban megismerjük ügyfeleinket és kívánságaikat, hogy a kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja legyen. Az adatokat a felmérések eredményeinek értékelésekor töröljük.

2. Hírlevél

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre e-mailben vagy más módon tájékoztassuk ajánlatainkról azokat az ügyfeleket, akik már igénybe vették tőlünk a szolgáltatásokat, vagy elektronikusan vásároltak árut, kivéve, ha ez ellen tiltakoztak. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk a közvetlen üzletszerzésben rejlik (az általános adatvédelmi rendelet (47) preambulumbekezdése). Az ügyfelek bármikor, további költségek nélkül tiltakozhatnak e-mail címük hirdetési célú felhasználása ellen, például az egyes e-mailek alján található linken vagy a fent említett e-mail címünkre küldött e-mailben.

Az érdeklődőknek lehetőségük van feliratkozni egy ingyenes hírlevélre. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez kezeljük. A regisztráció a weboldalunkon a megfelelő mező kiválasztásával, a papíralapú dokumentum megfelelő négyzetének bejelölésével vagy bármely más egyértelmű intézkedéssel történik, amellyel az érdekelt felek hozzájárulásukat adják adataik kezeléséhez, így a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható, pl. a hírlevélben található megfelelő linkre kattintva vagy a fent megadott e-mail címünkre küldött üzenettel. Az adatok visszavonásig történő feldolgozása visszavonás esetén is jogszerű marad.

3. A beszállítók általi adatfeldolgozás

A beszállítók személyes adatait (pl. név, cím, telefonszám, kapcsolattartók és vállalatok e-mail címe) kezeljük annak érdekében, hogy lekérjük a beszállítóktól érkező szállítmányokat és teljesítsük a szerződéseket. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának b) pontja, amennyiben az érintett a szerződéses partnerünk. Egyéb esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk fűződik a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése érdekében.

Információkat szerzünk be a beszállítóktól, ellenőrizzük és adatbázisokban tároljuk. Személyes adatok (pl. kapcsolattartási adatok) is feldolgozásra kerülhetnek. Az adatkezelés célja annak ellenőrzése, hogy a beszállítók megfelelnek-e a jogi követelményeknek. Ezenkívül a tanúsítványok részeként ellenőrzésre is szükség lehet. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy olyan beszállítókkal dolgozzunk együtt, akik megfelelnek a jogi követelményeknek, és jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásainkat tanúsítással vonzóbbá tegyük ügyfeleink számára. Amennyiben ebben az összefüggésben szoftverszolgáltatókat használnak, az adatokat a velük kötött megrendelés-feldolgozási szerződések alapján dolgozzák fel.

Amennyiben online űrlapokat használunk az információkéréshez, az adatokat titkosított HTTPS-kapcsolatokon keresztül kérjük.

A fent említett adatokat töröljük, amint már nincs szükségünk rájuk a feldolgozás céljából. Ez általában három évvel a szállítói szerződés év végi megszűnése után történik. A hosszabb megőrzési időszakok adó- vagy kereskedelmi jogi követelményekből vagy bizonyos tanúsítványok specifikációiból eredhetnek.

4. Adatkezelés a weboldalunkon

4.1. A weboldal információs célú használata

Amikor a weboldalt tájékoztató célokra használjuk, azaz ha a webhely látogatói nem adnak meg nekünk külön információkat, akkor összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket a böngésző továbbít a szerverünknek a weboldalunk stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében. Ez a jogos érdekünk, így a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja.
Ezek az adatok a következők:

 • IP-cím
 • A kérés dátuma és időpontja
 • Időzóna-különbség a greenwichi középidőhöz (GMT)A kérelem tartalma (adott oldal)
 • Hozzáférési állapot/HTTP-állapotkód
 • Az egyes esetekben továbbított adatok mennyisége
 • Az a weboldal, ahonnan a kérés érkezik
 • Böngésző
 • Operációs rendszer és annak interfésze
 • A böngészőszoftver nyelve és verziója.

Ezeket az adatokat naplófájlok is tárolják. A rendszer törli őket, ha a tárolásukra már nincs szükség, legkésőbb 14 nap elteltével.

4.2. Webtárhely szolgáltatás és a weboldal rendelkezésre bocsátása

Weboldalunk webfolyamot tárol. A szolgáltató a Webflow, Inc., 398 11th St., Floor 2, San Francisco, CA 94103, USA. A szolgáltató a weboldalon keresztül továbbított személyes adatokat, pl. tartalom, használat, meta/kommunikációs adatok vagy kapcsolattartási adatok az USA-ban dolgozza fel. További információ a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában található a https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy alatt.

Jogos érdekünk, hogy weboldalt biztosítsunk úgy, hogy a leírt adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja legyen.

Az EGT-n kívüli országba történő továbbítás jogalapja az általános szerződési feltételek. A harmadik országba (azaz az EGT-n kívüli országba) továbbított adatok biztonságát a GDPR 93. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kiadott szabványos adatvédelmi záradékok garantálják (GDPR 46. cikk (2) bek. c) pont), amelyekről megállapodtunk a szolgáltatóval.

4.3. Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép velünk kapcsolatba, akkor az ott kért adatokat és az üzenet tartalmát tároljuk.

A feldolgozás jogalapja a nekünk címzett megkeresések megválaszolásához fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés jogalapja ezért a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja.

Az ebben az összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, miután a tárolásra már nincs szükség, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha jogi tárolási kötelezettségek állnak fenn.

4.4. Álláshirdetések

A cégünkben megüresedett állásokat honlapunkon, a weboldalhoz kapcsolódó oldalakon vagy harmadik felek weboldalain tesszük közzé.
A pályázattal összefüggésben megadott adatok feldolgozására a pályázati eljárás lefolytatása érdekében kerül sor. Amennyiben ezek szükségesek a munkaviszony létesítésére vonatkozó döntésünkhöz, a jogalap a GDPR 88. cikk (1) bekezdése a BDSG 26. § (1) bekezdésével összefüggésben. A jelentkezési folyamat megfelelő végrehajtásához szükséges adatokat megjelöltük vagy azokra hivatkoztunk. Ha a pályázók nem adják meg ezeket az adatokat, nem tudjuk feldolgozni a jelentkezést.
A további adatok megadása önkéntes, és a jelentkezéshez nem szükséges.

Ha a pályázók további információkat nyújtanak be, az alap a hozzájárulásuk (GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pont).

Arra kérjük a jelentkezőket, hogy önéletrajzukban és kísérőlevelükben tartózkodjanak a politikai véleményről, vallási meggyőződésről és hasonlóan érzékeny adatokról szóló tájékoztatástól. A jelentkezéshez nincs rájuk szükség. Ha a jelentkezők ennek ellenére megadják ezeket az információkat, nem tudjuk megakadályozni azok feldolgozását az önéletrajz vagy a kísérőlevél feldolgozásával összefüggésben. Kezelésük ezután a kérelmezők hozzájárulásán is alapul (GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont).

Végül a jelentkezők adatait további pályázati eljárások céljából kezeljük, ha beleegyezésüket adták. Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának a) pontja.

A jelentkezők adatait továbbítjuk a HR osztály felelős munkatársainak, a toborzás területén működő adatfeldolgozóinknak és a jelentkezési folyamatban egyébként részt vevő munkatársaknak.

Amennyiben a jelentkezési folyamatot követően munkaviszonyt létesítünk a jelentkezővel, az adatokat csak a munkaviszony megszűnését követően töröljük. Ellenkező esetben az adatokat legkésőbb a pályázó elutasítását követő hat hónapon belül töröljük.

Ha a pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat további pályázati eljárásokhoz felhasználjuk, akkor a pályázat kézhezvételétől számított egy évig nem töröljük adataikat.

4.5. Technikailag szükséges cookie-k

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a webhely látogatójának eszközén található webböngészőben tárolódnak. A cookie-k segítenek abban, hogy az ajánlat felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Amennyiben ezek a cookie-k weboldalunk működéséhez vagy funkcióihoz szükségesek (a továbbiakban: "technikailag szükséges cookie-k"), a kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk, hogy az ügyfeleknek és a webhely más látogatóinak funkcionális weboldalt biztosítsunk.
Konkrétan a technikailag szükséges cookie-kat a következő célokra vagy célokra állítjuk be:

 • Nyelvi beállításokat elfogadó cookie-k és
 • A keresési kifejezéseket megjegyző cookie-k

4.6. Harmadik fél szolgáltatók

4.6.1. Google Analytics szolgáltatás

Az elemzéshez a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Írország. A szolgáltató az USA-ban dolgozza fel a használati adatokat (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők) és meta-/kommunikációs adatokat (pl. eszközinformációk, IP-címek).

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának a) pontja. Az adatkezelés hozzájárulás alapján történik. Az érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, pl. ha kapcsolatba lépnek velünk az adatvédelmi irányelveinkben megadott elérhetőségeken. A visszavonás nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonásig.

Az EGT-n kívüli országba történő továbbítás jogalapja az általános szerződési feltételek. A harmadik országba (azaz az EGT-n kívüli országba) továbbított adatok biztonságát a GDPR 93. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kiadott szabványos adatvédelmi záradékok garantálják (GDPR 46. cikk (2) bek. c) pont), amelyekről megállapodtunk a szolgáltatóval.

Az adatok törlésre kerülnek, ha gyűjtésük célja már nem áll fenn, és nem áll fenn megőrzési kötelezettség. További információ a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában található a https://policies.google.com/privacy?hl=de alatt.

4.6.2 Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Hotjar Inc., székhelye: Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta.

A Hotjar-t arra használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a weboldal kínálatát és élményét. A Hotjar technológiája segítségével jobban megérthetjük felhasználóink tapasztalatait (pl. mennyi időt töltenek a felhasználók mely oldalakon, mely linkekre kattintanak, mit szeretnek és mit nem stb.), és ez segít nekünk abban, hogy kínálatunkat a felhasználóink visszajelzéseihez igazítsuk. A Hotjar cookie-kkal és más technológiákkal dolgozik, hogy adatokat gyűjtsön felhasználóink és végberendezéseik viselkedéséről, különösen az eszköz IP-címéről (csak a weboldal használata során rögzítik és tárolják anonimizált formában), a képernyő méretéről, az eszköz típusáról (egyedi eszközazonosítók), a használt böngészőre vonatkozó információkról, a helyről (csak ország), a weboldalunk megjelenítésének preferált nyelvéről. A Hotjar ezeket az információkat a nevünkben egy álnevesített felhasználói profilban tárolja. A Hotjarnak szerződésileg tilos a nevünkben gyűjtött adatokat értékesíteni.

Az eszközt csak akkor használjuk, ha Ön beleegyezését adta; a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának a) pontja. Az elemzési funkciót le is tilthatja, ha egyszerűen aktiválja a böngészőjében a szabványos "Ne kövess" funkciót. Ebben az esetben nem fogjuk az Ön személyes adatait az itt leírt módon feldolgozni. A "Ne kövessen" funkció aktiválásának magyarázatát ezen a linken találja: (www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/).

5. Adatkezelés közösségi média platformokon

Képviseltetjük magunkat a közösségi média hálózatokban, hogy bemutassuk cégünket és szolgáltatásainkat. E hálózatok üzemeltetői rendszeresen feldolgozzák felhasználóik adatait hirdetési célokra. Többek között felhasználói profilokat hoznak létre online viselkedésükből, amelyeket például arra használnak, hogy a hálózatok oldalain és más módon az interneten a felhasználók érdekeinek megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg. Ebből a célból a hálózatok üzemeltetői a felhasználó számítógépén lévő cookie-kban tárolják a használati viselkedésre vonatkozó információkat. Ezenkívül nem zárható ki, hogy a gazdasági szereplők ezeket az információkat más adatokkal kombinálják. További információk, valamint arra vonatkozó utasítások, hogy a felhasználók hogyan tiltakozhatnak a webhely üzemeltetői által végzett adatkezelés ellen, az alább felsorolt üzemeltetők adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók. Az is előfordulhat, hogy az üzemeltetők vagy szervereik nem uniós országokban találhatók, így ott dolgozzák fel az adatokat. Ez kockázatot jelenthet a felhasználók számára, például azért, mert jogaik érvényesítése nehezebbé válik, vagy mert a kormányzati szervek hozzáférnek az adatokhoz.

Amikor a hálózatok felhasználói a profiljainkon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, a kérések megválaszolása érdekében feldolgozzuk a rendelkezésünkre bocsátott adatokat. Ez a jogos érdekünk, így a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f) pontja.

5.1. Facebook

Profilt tartunk fenn a Facebookon. Az üzemeltető a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. Az adatvédelmi szabályzat itt érhető el: https://www.facebook.com/policy.php. Az adatkezelés elleni tiltakozás egyik módja a hirdetések beállításai: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

A GDPR 26. cikke szerinti megállapodás alapján a Facebookkal közösen felelünk a profilunk látogatói adatainak feldolgozásáért. A Facebook pontosan elmagyarázza, hogy mely adatokat dolgozzák fel https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data alapján. Az érintettek velünk és a Facebookkal szemben egyaránt gyakorolhatják jogaikat. A Facebookkal kötött megállapodásunk értelmében azonban kötelesek vagyunk továbbítani a kéréseket a Facebooknak. Az érintettek ezért gyorsabb visszajelzést kapnak, ha közvetlenül a Facebookkal lépnek kapcsolatba.

5.2. YouTube

Profilt tartunk fenn a YouTube-on. Az üzemeltető a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Az adatvédelmi szabályzat itt érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5.3. LinkedIn

Profilt tartunk fenn a LinkedIn-en. Az üzemeltető a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország. Az adatvédelmi szabályzat itt érhető el: https://https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Az adatkezelés elleni tiltakozás egyik módja a hirdetések beállításai: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

5.4. www.xing.de

Profilt tartunk fenn a Xing-en. Az üzemeltető a New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg. Az adatvédelmi szabályzat itt érhető el: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

6. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi irányelvet a jövőre nézve megváltoztassuk. Az aktuális verzió itt érhető el.

7. Kérdések és megjegyzések

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a fent megadott elérhetőségeken.

heyData trusted logo
Nyissa meg a cookie-beállításokat
Open settings